gyülekezetünk célja: Isten dicsőítése

Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó; mert kegyelme örökkévaló! Zsolt 106,1

gyülekezetünk célja: az evangélium hirdetése

Mert miután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 1Kor 1,21

gyülekezetünk célja: a közösség építése

Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. 1 Jn 1,3

gyülekezetünk célja: tanítvány képzés

Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mt 28,19

gyülekezetünk célja: szolgálat

Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért. Mt 20,28

Szeretettel köszöntünk honlapunkon!

Itt információkat szeretnénk feltárni, amelyek nem csak mindennapi életedre, hanem örök életedre nézve is hasznosak legyenek.

Örökélet?

Lesz örök élet? A halállal nincs mindennek vége?

Feltámadás?

Jézus Krisztus valóban feltámadt? Lesz feltámadás?

Miért a Biblia?

Miért van a Bibliának még ma is óriási tekintélye? Miért alapozzák életüket a keresztyének a Bibliára?

Szeretettel várunk, látogasd meg gyülekezetünket is!

Címünk és program : Temesvár, Drubeta u. 6sz. (térkép a Rólunk/Elérhetőségünk menüpont alatt).