gyülekezetünk célja: Isten dicsőítése

Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó; mert kegyelme örökkévaló! Zsolt 106,1

gyülekezetünk célja: az evangélium hirdetése

Mert miután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 1Kor 1,21

gyülekezetünk célja: a közösség építése

Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. 1 Jn 1,3

gyülekezetünk célja: tanítvány képzés

Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mt 28,19

gyülekezetünk célja: szolgálat

Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért. Mt 20,28

Minden kedves látogatót szeretettel köszöntünk!

Honlapunkon keresztül elsősorban a megfeszített, de feltámadt Jézus Krisztust szeretnénk bemutatni, aki által minden embernek üdvössége lehet. Reméljük, hogy az itt található cikkek, hang- és videoanyagok ezt a célt szolgálják. Kívánjuk, hogy hasznosak legyenek úgy a mindennapi, mint az örök életedre nézve is.
Ugyanakkor szeretnénk gyülekezetünkről is ízelítőt adni, ezért bátorítunk, hogy nézz körül az oldalon. Természetesen legjobban annak örülünk, ha személyesen látogatsz meg bennünket.
 • A krízis hónap igeversei

  91. Zsoltár

  Aki a Felséges rejtekében lakik, az a Mindenható árnyékában nyugszik.
  Azt mondom az ÚRnak: oltalmam és váram, Istenem, őbenne bízom!
  Mert ő szabadít meg téged a madarász csapdájából, a veszedelmes dögvésztől.
  Tollaival befedez téged, és szárnya alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél a hűsége.
  Nem kell félned az éjszakai rettentéstől, sem a repülő nyíltól nappal,
  sem a dögvésztől, amely a homályban jár, sem pedig a döghaláltól, amely délben pusztít.
  Ha ezren esnek is el oldalad mellől és tízezren jobb kezed felől, hozzád nem is közelít.
  Bizony szemed csak nézi azt, és meglátod a gonoszok megbüntetését!
  Ha az ÚR a te oltalmad, és a Felségest választod hajlékodul,
  nem érhet téged veszedelem, és csapás sem közeleg sátradhoz.
  Mert azt parancsolta felőled angyalainak, hogy őrizzenek téged minden utadon.
  Tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.
  Oroszlánon és viperán jársz, eltaposod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet.
  Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet!
  Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt.
  Hosszú élettel elégítem meg, és megmutatom neki szabadításomat.

 • Támogatás

  Építkezünk. Minden támogatást örömmel elfogadunk.
  Számláink:
  lej: RO45BRDE360SV15634273600
  euró: RO49BRDE360SV51427193600
  Az Úr jutalmazzon meg minden kedves támogatót!

 • JEGYEZD MEG!

  " A bűn messzebb visz mint szeretnéd, tovább megkötve tart mint akarod, és többe kerül mint gondolnád!"
  Épp ezért messze elkerüld!

 • Halloween - keresztyén szemmel

  Nem csupán hátborzongató szórakozás ez, hanem ...

  Feltámadás?

  Jézus Krisztus valóban feltámadt? Lesz feltámadás?

  Épitkezünk. Ez volt ...

  A régi imaház történelme

  Szeretettel várunk, látogasd meg gyülekezetünket is!

  Gyülekezetünk az egyetlen magyar baptista gyülekezet Temesváron. Imatermünk a Balcescu tértől néhány percre, a 7-es villamos vonalán található, a Drubeta utca 6 szám alatt (térkép itt).
  Az építkezés ideje alatt, a Balcescu térhez 300 méterrel közelebb, az Independentei utca 19 szám alatt, az Adventista testvérek imaházában gyűlünk.
  Vasárnaponként a járvány ideje alatt egy alkalmat tartunk: délelőtt 10-12 óra között (imaóra, majd igehirdetés).