gyülekezetünk életéből: imaházunk

Milyen félelmes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. 1Móz 28,17

gyülekezetünk életéből: az evangélium hirdetése

Mert miután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 1Kor 1,21

gyülekezetünk életéből: dicsőités

Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó; mert kegyelme örökkévaló! Zsolt 106,1

gyülekezetünk életéből: közösség épités

amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. 1Jn 1,3

gyülekezetünk életéből: tanitvány képzés

Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mt 28,19

Minden kedves látogatót szeretettel köszöntünk!

Honlapunkon keresztül elsősorban a megfeszített, de feltámadt Jézus Krisztust szeretnénk bemutatni, aki által minden embernek üdvössége lehet. Reméljük, hogy az itt található cikkek, hang- és videoanyagok ezt a célt szolgálják. Kívánjuk, hogy hasznosak legyenek úgy a mindennapi, mint az örök életedre nézve is.
Ugyanakkor szeretnénk gyülekezetünkről is ízelítőt adni, ezért bátorítunk, hogy nézz körül az oldalon. Természetesen legjobban annak örülünk, ha személyesen látogatsz meg bennünket.
 • A hónap igeverse

  Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
  Gal 2:20

 • JEGYEZD MEG!

  " A bűn messzebb visz mint szeretnéd, tovább megkötve tart mint akarod, és többe kerül mint gondolnád!"
  Épp ezért messze elkerüld!

 • Feltámadás?

  Jézus Krisztus valóban feltámadt? Lesz feltámadás?

  Miért van szükséged Jézus Krisztusra?

  Honnan tudhatom meg, hogy feltétlen Jézus Krisztusra van szükségem? Csak Jézus Krisztus bocsáthatja meg a bűnöket, a szentek nem segíthetnek?

  Miért higgyek a Bibliának?

  Miért van a Bibliának még ma is óriási tekintélye? Miért alapozzák életüket a keresztyének a Bibliára? Valóban Isteni eredetű?

  Instant élet

  Meggondolkoztató, vajon nálad is így van?

  Szeretettel várunk, látogasd meg gyülekezetünket is!

  Gyülekezetünk az egyetlen magyar baptista gyülekezet Temesváron. Imatermünk a Balcescu tértől néhány percre, a 7-es villamos vonalán található, a Drubeta utca 6 szám alatt (térkép itt).
  Összejöveteleink időpontja: vasárnap délelőtt 10-12 óra között, délután 18-20 óra között, valamint csütörtök este 19-20 óra között van.