gyülekezetünk célja: Isten dicsőítése

Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó; mert kegyelme örökkévaló! Zsolt 106,1

gyülekezetünk célja: az evangélium hirdetése

Mert miután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 1Kor 1,21

gyülekezetünk célja: a közösség építése

Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. 1 Jn 1,3

gyülekezetünk célja: tanítvány képzés

Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mt 28,19

gyülekezetünk célja: szolgálat

Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért. Mt 20,28

Szeretettel köszöntünk honlapunkon!

Honlapunkon keresztül elsősorban a megfeszített, de feltámadt Jézus Krisztust szeretnénk bemutatni, aki által minden embernek üdvössége lehet. Reméljük, hogy az itt található cikkek, hang- és videoanyagok ezt a célt szolgálják. Kívánjuk, hogy hasznosak legyenek úgy a mindennapi, mint az örök életedre nézve is.
Ugyanakkor szeretnénk gyülekezetünkről is ízelítőt adni, ezért bátorítunk, hogy nézz körül az oldalon. Természetesen legjobban annak örülünk, ha személyesen látogatsz meg bennünket.
 • Legfrissebb …

 • A hónap igeverse

  Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.

  Ef 3,20-21

 • Halloween - keresztyén szemmel

  Nem csupán hátborzongató szórakozás ez, hanem ...

  Örökélet?

  Lesz örök élet? A halállal nincs mindennek vége?

  Feltámadás?

  Jézus Krisztus valóban feltámadt? Lesz feltámadás?

  Miért higgyek a Bibliának?

  Miért van a Bibliának még ma is óriási tekintélye? Miért alapozzák életüket a keresztyének a Bibliára? Valóban Isteni eredetű?

  Mit jelent hinni Jézusban?

  Ma sokan mondják hogy hisznek Istenben, hisznek Jézus Krisztusban, de minden ebben a kijelentésben merül ki. Vajon csak ennyi a hit?

  Melyik a jó vallás?

  Lehet te is feltetted már ezt a kérdést, vagy talán azt mondod: szüleimnek jó volt, nekem is jó az a vallás amelyben születtem. Valóban így van?

  Szeretettel várunk, látogasd meg gyülekezetünket is!

  Gyülekezetünk az egyetlen magyar baptista gyülekezet Temesváron. Imatermünk a Balcescu tértől néhány percre, a 7-es villamos vonalán található, a Drubeta utca 6 szám alatt (térkép itt).
  Vasárnaponként két istentiszteleti alkalmat tartunk: délelőtt 10-12 óra között (imaóra, majd igehirdetés) és délután 18-20 óra között (igehirdetés, kórus szolgálata, költemények, bizonyságtevések). Csütörtökön 19 órától a Biblia tanulmányozására gyűlünk össze.