gyülekezetünk célja: Isten dicsőítése

Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó; mert kegyelme örökkévaló! Zsolt 106,1

gyülekezetünk célja: az evangélium hirdetése

Mert miután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 1Kor 1,21

gyülekezetünk célja: a közösség építése

Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. 1 Jn 1,3

gyülekezetünk célja: tanítvány képzés

Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mt 28,19

gyülekezetünk célja: szolgálat

Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért. Mt 20,28

Szeretettel köszöntünk honlapunkon!

Honlapunkon keresztül elsősorban a megfeszített, de feltámadt Jézus Krisztust szeretnénk bemutatni, aki által minden embernek üdvössége lehet. Reméljük, hogy az itt található cikkek, hang- és videoanyagok ezt a célt szolgálják. Kívánjuk, hogy hasznosak legyenek úgy a mindennapi, mint az örök életedre nézve is.
Ugyanakkor szeretnénk gyülekezetünkről is ízelítőt adni, ezért bátorítunk, hogy nézz körül az oldalon. Természetesen legjobban annak örülünk, ha személyesen látogatsz meg bennünket.

Örökélet?

Lesz örök élet? A halállal nincs mindennek vége?

Feltámadás?

Jézus Krisztus valóban feltámadt? Lesz feltámadás?

Miért higgyek a Bibliának?

Miért van a Bibliának még ma is óriási tekintélye? Miért alapozzák életüket a keresztyének a Bibliára? Valóban Isteni eredetű?

Mit jelent hinni Jézusban?

Ma sokan mondják hogy hisznek Istenben, hisznek Jézus Krisztusban, de minden ebben a kijelentésben merül ki. Vajon csak ennyi a hit?

Melyik a jó vallás?

Lehet te is feltetted már ezt a kérdést, vagy talán azt mondod: szüleimnek jó volt, nekem is jó az a vallás amelyben születtem. Valóban így van?

Szeretettel várunk, látogasd meg gyülekezetünket is!

Gyülekezetünk az egyetlen magyar baptista gyülekezet Temesváron. Imatermünk a Balcescu tértől néhány percre, a 7-es villamos vonalán található, a Drubeta utca 6 szám alatt (térkép itt).
Vasárnaponként két istentiszteleti alkalmat tartunk: délelőtt 10-12 óra között (imaóra, majd igehirdetés) és délután 18-20 óra között (igehirdetés, kórus szolgálata, költemények, bizonyságtevések). Csütörtökön 19 órától a Biblia tanulmányozására gyűlünk össze.