A testvéri egység

-133 Zsoltár-

Dávid nem részletezi, hogy miért jó és gyönyörűséges, hanem hívja az olvasót, hogy ő fedezze fel a testvéri egység áldásait és éltető erejét – íme, nézd, csodáld…

A testvéri egység: jó, kellemes, üdítő, nyugtató, gyógyító, áldáshordozó, életképes.

  • Az egység nem egyformaságot jelent, és nem egyhangúságot. A bibliai egység lényege: egység a sokszínűségben, és a különbözőségek a harmóniában találják meg létük célját – lásd 1Kor 12, 12-30

  • A bibliai egység természete:

egy Atyának a gyermekei – egy családhoz tartozunk.

egy Lélek éltet – Isten Szentlelke által van szellemi életünk

egy „vallásunk” van – meg-(hit)vallásunk részletei: Egy Úr, egy hit, egy bemerítés.

egy Úr követői – keresztyének, krisztusiak.

  • Jézus imádkozik a mindenkori tanítványainak egységéért (Jn 17,11-23)

– ők egyek, mert: egy név hordozói – 11. vers

az ige birtokosai – 14.v

nem e világ polgárai – 16.v.

a közöttük levő egység fejlődő és dinamikus – 20,21.v.

a Szentháromság egységét tükrözi – 22.v.

meggyőző erőt hordoz a világ számára – 23.v.

  • Az egységet ábrázoló képek: a szent olaj, kenet – 2Móz 30, 25b.-33. A főpap felszentelésére használt olaj volt. Az olaj feltartóztathatatlan terjedése – a fejtől a szakállon át, egészen a köntöse pereméig (széléig) – lásd a revideált Károli ford.

2-szer olvassuk, hogy aláfolyik, a harmat pedig leszáll.

A főtől ered az áldás, kenet és szétfolyik, eléri a széleket is – a kicsiket, az újakat, a gyengéket. Senki se maradjon ki az áldásából.

A Sion hegyére (gyülekezet) száll a frissítő harmat. Ott leszel a gyülekezetben, az istentiszteleten, hogy le ne maradj az áldás javáról?

  • Nincs szebb annál, amikor öregek és fiatalok, szegények és gazdagok együtt imádják az Urat. Nincs meggyőzőbb érv a világ számára annál, minthogy mindenféle nemzetiségű, vérmérsékletű, és kultúrájú emberek egy szívvel úrvacsoráznak. Nincs hitelesebb vallomás annál, hogy nem bűntelen emberek, szeretik Jézust és egymást, befogadják egymást, megbocsátanak egymásnak, új esélyt adnak egymásnak, bátorítják egymást.

Efezus 2, 14-18 – Jézus lerombolta az elválasztófalat. A kettőt eggyé tette. Ehhez tartsd magad!

Megosztás

Comments are closed