Gyülekezeti közlemény

Ünnepi istentiszteletek:

Nagypéntek – 18 óra
Húsvétvasárnap – 10 óra (úrvacsora)
Húsvéthétfő – 18 óra

Az alkalmakat immár bent az imateremben fogjuk megtartani, mert a karantént feloldották.

Várunk szeretettel!

Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. 1Kor 15:19-20

Áldott Húsvétot, boldog ünneplést kívánunk!

Megosztás

Gyülekezeti közlemény!

Az érvényben levő járványügyi törvények értelmében Temesváron, március 8 és 21 között nem tarthatunk istentiszteletet az imaházban. Ezért a következő két Vasárnap, március 14-én és 21-én az imaház udvarán fogjuk megtartani istentiszteleti alkalmunkat.
– Kezdési időpont 11 óra.
– Eső esetén az összejövetel elmarad.
– Maszkviselet és a 2 méter távolságtartás továbbra is érvényben van.

“Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit – mint egyesek teszik -, hanem bátorítsuk egymást! Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap!” (Zsid 10:25)

Isten jelenlétében áldást remélve, szeretettel várunk!

Boros Róbert lp.

Megosztás

Június 21.-i istentisztelet

Kedves testvéreink, barátaink!

Vasárnap, június 21.-től újból megengedett a benti istentiszteletek tartása, az alábbi feltételek mellett:
– a maszk viselése kötelező
– belépés előtt a kéz fertőtlenítése kötelező
– tilos a léguti fertőzés tüneteit mutató személyek belépése az istentiszteleti terembe
– két személy között legkevesebb 2 m távolságot kell tartani. Ennek érdekében kérjük, hogy csak minden második padot foglaljunk el.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a román adventista imaház termében, délelőtt 10.-től kezdődő alkalmunkra (Independentei u. 19) !

Megosztás

Hirdetés – Pünkösdi összejövetel

Kedves testvérek, barátok!

Ha az Úr akarja és élünk, május 31-én Pünkösdvasárnap délelőtt 11 órakor az adventista román imaház (Independentei 19 sz.) udvarán szabadtéri úrvacsorai istentiszteletet tartunk.

Kérjük a következő rendeletek betartását:
1. Az udvar bejáratánál használjunk kézfertőtlenítőt.
2. A maszk viselése nem kötelező, de ajánlott.
3. Tartsuk be a 2 m biztonsági távolságot. Egymás üdvözlését most ne kézfogással, öleléssel, puszival tegyük, hanem széles mosollyal és áldáskívánással.
4. Akik meg vannak fázva, esetleg hőemelkedésük van, kérjük most maradjanak otthon a többiek érdekében.
5. A bejáratnál vegyük figyelembe a szervezők útbaigazítását.
6. Legyen nálunk Hit Hangjai énekeskönyv.

Imádkozzunk, Isten adjon jó időt!
A találkozás reményében, Boros Róbert lp.

Megosztás

Hirdetés

Szeretettel a Temesvári Magyar Baptista Gyülekezet tagjainak, hozzátartozóinak és kedves barátainknak!

Értesítünk benneteket, hogy a vezetőség döntése alapján, a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a május 24-i istentiszteletet csak interneten közvetítjük.

Remélhetőleg a május 31-i Pünkösdvasárnapi és úrvacsorai istentiszteletünket már megtarthatjuk 11 órai kezdettel. Természetesen az aktuális kormányrendeleti szabályok értelmében szabadtérben, betartva a 2 m. távolságot, a román Adventista imaház udvarán. Imádkozzunk, hogy Isten tegye lehetővé ezt.  

Tisztelettel és szeretettel, Boros Róbert lp.

Megosztás

Hirdetés

Kedves temesvári baptista testvérek!

Az érvénybe lépő sürgősségi kormányrendelet értelmében, sajnálattal közlöm veletek, hogy gyülekezeti istentiszteleteinket meghatározatlan ideig felfüggesztjük.

Bátorítalak, hogy:
– maradj otthon,
– gyakoroljuk az egyéni és családi áhítatokat, Bibliaolvasást, imádkozást, éneklést, mert az istentisztelet nincs a templom falai közé szorítva.
– kövessünk online istentiszteleteket,
– érdeklődjünk egymás hogyléte felől, bátorítsuk egymást,
– ha valakinek segítségre van szüksége, kérem szóljon a lelkipásztornak vagy bármelyik vezető testvérnek,
– legyünk reménységgel teljesek!

Szeretettel gondolok rátok, Boros Róbert lp.

Megosztás

Köszönetnyilvánítás

A Temesvári Magyar Baptista Gyülekezet közössége köszönetét fejezi ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy a 2019-es évben hozzájárult a hangtechnikai eszközök beszerzéséhez az újjáépitett imaterem kihangositásához.

A támogatást ezúton is köszönjük!
Megosztás

Halloween keresztyén szemmel

Sokan kérdezhetik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok, amelyek a halloween divattal kapcsolatban lépten-nyomon elénk kerülnek?!
Amerikából került át Európába, de az eredete egészen a keltákig vezethető vissza, akik Észak-Franciaország és a Brit-szigetek területén éltek. Az ő papjaik voltak a druidák. Ezek a természetimádó papok halottkultuszt gyakoroltak, és október utolsó napját a ’halál istenének’ szentelték.
Hitük szerint a kelta év utolsó napján (október 31.-én) az istenség megengedte, hogy az elhunytak lelkei visszatérjenek otthonaikba. A boszorkányoktól és a démonoktól való félelmükben nagy tüzeket gyújtottak, és áldozatokat mutattak be, hogy azok jóindulatát megnyerjék. A varázslók a megfélemlített embereket kényszerítették, hogy éjfélkor adjanak nekik feláldozásra egy gyermeket. Az erre kiszemelt család ajtaja elé raktak egy kifúrt és kivilágított tököt. Ha a ház lakói nem teljesítették a kívánságot, gyilkos bosszúra számíthattak. – A gyermekáldozatot óriási szalma- vagy rőzsekötegbe kötözve elevenen égették el. Szokásuk volt a keltáknak az is, hogy állatbőrökkel és állatfejekkel álcázták magukat a szellemek elijesztésére. Ajándékokat készítettek az elhunyt lelkek kiengesztelésére.

Szokásaikat azután is megtartották, hogy a rómaiak meghódították őket.
Az 1. században a rómaiak sok hagyományt hoztak magukkal Angliából. Az elpusztíthatatlannak tűnő pogány szokás átformálása, „keresztyénesítése” érdekében a római katolikus egyház (IV. Gergely pápa) 835-ben november elsejét mindenszentek ünnepének nevezte ki, majd november másodikát a halottak napjává nyilvánította.
(Mindenszentek – all hallows. Az azt megelőző este pedig az „all hallows evening”. Ez rövidült le az idők során a mostani, közkeletű szóra: halloween.)
A Halloween október 31-én, tehát éppen a római katolikus ünnep, a mindenszentek előtt van, mintegy demonstrálva azt, mily vékony is a választóvonal a pogány hagyományok és az egyházi gyakorlatok között.

Amerikában a Halloween-t ír bevándorlók honosították meg 1840 körül. Rémisztő arcokat faragtak tökökből, azokat belülről gyertyával világították ki, ezzel kívánták elriasztani a gonosz szellemeket. A jelmezbe öltözés is a Halloween egyik eleme. Az ünnep klasszikus figurái közé tartoznak a szellemek, boszorkányok, fekete macskák…
A Halloween mára jelentős helyet foglal el az USA reklámiparában, de Európában is egyre népszerűbb.
Az 1845 utáni évek pusztító írországi éhínsége idején a lakosok százezrei települtek át Amerikába, és a szokásaikat is vitték magukkal. Az anyaországon kívül az USA-ban és Franciaországban még ma is megtartják a régi rítusokat, noha azok lelki háttere többnyire már elhomályosult előttük. Gyerekek beöltöznek szellemnek vagy más ijesztő alaknak, töklámpással házról-házra járnak ajándékot kérve.

Napjainkban tanúi vagyunk a régi-új pogányság elterjedésének. A mai boszorkányok és varázslók épp október 31. napját tartják a legfontosabbnak, és ez az ősi kelta ünnep előestéje. Ekkor imádkoznak a halottak kelta istenéhez, az elhunytak szellemeihez, tulajdonképpen szellemidézést folytatnak. Nem gondolhatjuk, hogy ártatlan mókáról van szó. Úgy hírlik, hogy ma is vannak olyan sátánista szekták az USA-ban, amelyek erre az „ünnepre” gyermekeket rabolnak, és azokat ördögi rítusok keretében megölik.

Nem csupán hátborzongató szórakozás ez tehát, hanem az okkultizmus terjesztésének kísérlete, hogy az emberek az egy, igaz Isten helyett, a tiltott démonvilág felé forduljanak hitükkel.

Keresztyén családok nem engedhetik, hogy gyermekeik részt vegyenek ilyen beöltözéseken, felvonulásokon, mert azzal a Sátán kultuszát támogatnák. Az ilyesmivel kacérkodó ember kárt szenved lelkében, meggyengül kapcsolata Istennel, aki egyedül képes arra, hogy megóvjon bennünket minden ártalmas lelki hatástól.

A keresztényeknek mindenképpen tisztában kell lenniük a következő tényekkel: ennek a napnak a szokásai és jelképei a pogányságban és az okkultizmusban gyökereznek. A Halloween lényegében a boszorkányságnak és az okkultizmus más válfajainak egyik legnagyobb ünnepévé vált. A Halloween megünneplésében való részvétel közvetlenül is okkult tevékenységekhez vezethet, avagy ezekre nyitottá teheti az embert. A legkevesebb, amit a Halloween-ről elmondhatunk, hogy megünneplése támogatja a pogány praktikákat és filozófiát, az animizmust (szellemhitet), a sámánizmust és a druida tanokat.

A Biblia egyértelműen jelzi, hogy az ilyen praktikák ’az utolsó időkben’ mérhetetlen módon elszaporodnak majd (1Tim 4,1 és Jel 9,21). Ami elsőre oly ártatlannak tűnik, az a valóságban halálosan komoly! Az embert játékos módon csábítják el, hogy egyre nyitottabbá váljon a démoni tanok iránt, és szíve Isten felé egyre inkább megkeményedjen.
Az Ige egyértelműen figyelmeztet, hogy a legkisebb mértékben se keveredjünk bele pogány vagy okkult praktikákba: Ha bemégy arra a földre…, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat… (5Móz 18,9) Az Újszövetségben Pál apostol megdicséri a thesszalonikaiakat, amiért megtérésük után egyértelműen szakítottak a bálványimádással (1Thessz 1,9-10).
Feltámadásával Jézus bizonyságát adta annak, hogy legyőzte az ördögöt és a halált (Zsid 2,14). Isten igéjéből eligazítást lelhetünk az élet nehézségei közepette. Az efézusiak ezért semmisítették meg az összes varázskönyvüket, miután hitre jutottak (ApCsel 19,18-20).
Nekünk, keresztényeknek mindazonáltal nagy a felelősségünk. Az Úr parancsának engedelmeskedve hirdetnünk kell az evangéliumot, az örömhírt. Szükséges tehát, hogy figyelmeztessük embertársainkat – adott esetben még hívő testvéreinket is – az ördög által felállított csapdákra. Le kell, hogy rántsuk a maszkot, a játékos, ártatlannak tűnő, de nagy veszélyt hordozó babonákról, népszokásokról. Az Úr adjon ehhez bölcsességet és erőt mindannyiunknak!

Amúgy október 31. a reformáció ünnepe. (A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét.) A protestáns világ azért ad hálát, mert az Úristen meg akarta tisztítani egyháza népét a sokféle tévelygéstől és babonától, a hamis hit sötétsége helyett világosságot adni a szívekbe. Ahogy Pál apostol megbízatásában olvasható: „… küldtelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek! (az apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. részének 18. verse).

Isten megtérésre hív bennünket, és a démoni kötelékekből szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által. Forduljunk hozzá, az élet Istenéhez!

Ingo Marx írása alapján Bérczes István, ref. lelkész valamint Szivos László (evangélikus testvér). Átvéve a Magyar Keresztény Motorosok Közösségének oldaláról, szíves engedelmükkel.

Megosztás