A testvéri egység

-133 Zsoltár-

Dávid nem részletezi, hogy miért jó és gyönyörűséges, hanem hívja az olvasót, hogy ő fedezze fel a testvéri egység áldásait és éltető erejét – íme, nézd, csodáld…

A testvéri egység: jó, kellemes, üdítő, nyugtató, gyógyító, áldáshordozó, életképes.

 • Az egység nem egyformaságot jelent, és nem egyhangúságot. A bibliai egység lényege: egység a sokszínűségben, és a különbözőségek a harmóniában találják meg létük célját – lásd 1Kor 12, 12-30

 • A bibliai egység természete:

egy Atyának a gyermekei – egy családhoz tartozunk.

egy Lélek éltet – Isten Szentlelke által van szellemi életünk

egy „vallásunk” van – meg-(hit)vallásunk részletei: Egy Úr, egy hit, egy bemerítés.

egy Úr követői – keresztyének, krisztusiak.

 • Jézus imádkozik a mindenkori tanítványainak egységéért (Jn 17,11-23)

– ők egyek, mert: egy név hordozói – 11. vers

az ige birtokosai – 14.v

nem e világ polgárai – 16.v.

a közöttük levő egység fejlődő és dinamikus – 20,21.v.

a Szentháromság egységét tükrözi – 22.v.

meggyőző erőt hordoz a világ számára – 23.v.

 • Az egységet ábrázoló képek: a szent olaj, kenet – 2Móz 30, 25b.-33. A főpap felszentelésére használt olaj volt. Az olaj feltartóztathatatlan terjedése – a fejtől a szakállon át, egészen a köntöse pereméig (széléig) – lásd a revideált Károli ford.

2-szer olvassuk, hogy aláfolyik, a harmat pedig leszáll.

A főtől ered az áldás, kenet és szétfolyik, eléri a széleket is – a kicsiket, az újakat, a gyengéket. Senki se maradjon ki az áldásából.

A Sion hegyére (gyülekezet) száll a frissítő harmat. Ott leszel a gyülekezetben, az istentiszteleten, hogy le ne maradj az áldás javáról?

 • Nincs szebb annál, amikor öregek és fiatalok, szegények és gazdagok együtt imádják az Urat. Nincs meggyőzőbb érv a világ számára annál, minthogy mindenféle nemzetiségű, vérmérsékletű, és kultúrájú emberek egy szívvel úrvacsoráznak. Nincs hitelesebb vallomás annál, hogy nem bűntelen emberek, szeretik Jézust és egymást, befogadják egymást, megbocsátanak egymásnak, új esélyt adnak egymásnak, bátorítják egymást.

Efezus 2, 14-18 – Jézus lerombolta az elválasztófalat. A kettőt eggyé tette. Ehhez tartsd magad!

Megosztás

Az irgalmas samaritánus

Lukács 10,25-37

Bevezetés

Az irgalmas samaritánusról szóló példázatot megelőzi egy törvénytudó farizeus kérdése aki arról faggatja Jézust, hogy mit kell cselekednie ahhoz, hogy megnyerje az örök életet. Kérdése újabb kérdéseket szül, és végül arra a kérdésre, hogy „Ki a felebarátom?” Jézus az irgalmas samaritánus példázatával felel.

 1. Az irgalmasság legjobban Istent jellemzi

Ki az irgalmas?

 • Aki érdekek nélkül segít a másikon

 • Aki nem úgy bánik a másikkal, ahogy az megérdemelni, hanem annál jobban

Kire jellemző az irgalmatlanság?

 • Elsősorban az Istentől elszakadt, tőle távol élő emberre nem-e hidegült meg az Úrral való kapcsolatunk.

 1. Milyen feltételei lehetnek az irgalmasságnak?

 • A másik ember szüksége elegendő feltétel az irgalmasság gyakorlásához

 • Nem a másik ember személye fontos, hanem a szüksége

 • Samáriai középpontba állítása: nem az ember a fontos, hanem az, hogy bajban van

 • Meg kell szabaduljak a személyválogatástól

 1. Az irgalmasság dimenziói

 • Vízszintes: célja, a másik ember segítése

 • Függőleges: oka, Isten irgalmasan könyörült rajtam

 • A szívből indul el, és kiteljesedik kézzel fogható cselekedetekben (az egész ember benne van az irgalmasság gyakorlásában)

 • Ha megmozdul a szív, de nem mozdul meg a kéz meg a láb: ez csak jó szándék

 • Ha tesz a kéz, láb, de szív nélkül: puszta, száraz kötelesség

 • Előbb mozduljon meg a szíved, de utána a kezed-lábad is, erre is akar Jézus tanítani

 • Az tud igazán irgalmasságot gyakorolni, aki ő maga is irgalomban részesült

 1. Az irgalmasság ráfizetéssel is járhat

 • Meg lehet sérülni, nagyon rá lehet fizetni, sőt még bele is lehet halni.

 • lemaradok a versenyben, tehát hátrányos is lehet számomra.

 1. Az irgalmasság jellegzetes vonásai

 1. Meglátta

 • Észre kell venni azokat, akik segítségre vannak szorulva

 • Feltekinteni a saját elfoglaltságomból

 • Ne csak saját magam körül forgolódjak

 1. Megszánta

 • Megmozdul a szív, tud időt szánni a másikra

 • A dolgok többnyire ezen a ponton dőlnek el

 • Itt kezdődik el az irgalmasság

 1. Odament

 • Nem kívülről ad okos tanácsokat

 • Nem is távolról mondott véleményt,

 • Nem gondolja azt sem, hogy ez a mások feladata.

 • Ő látta meg, és tudja, hogy neki kell odamenni és segíteni.

 1. Olajat és bort önt a sebeire

 • Nem a feleslegéből vet oda neki valamit

 • Abból ad ami számára is értékes, és jelent valamit.

 1. Beköti a sebeket

 • Az irgalmasság nem felfedi, hanem elfedi, eltakarja.

 • Ami fáj, azt be kell kötözni, hogy meggyógyuljon.

 • A bekötözés nem azt jelenti, hogy falaz a bűnnek, hanem azt, hogy segit a bűnösnek a helyreállásban, a gyógyulásban.

 1. Felteszi a saját állatára

 • Azért hozta a szamarat, hogy ő üljön rajta, és most ott ballag mellette, és még tartja is a sebesültet, hogy le ne essen róla.

 • Az irgalmasság gyakorlatához az is hozzátartozik, hogy bolondok leszünk a világ szemében, amíg a rászorulón segítünk.

 1. Pénzt ad a fogadósnak

 • Hosszú távon gondoskodik bajbajutott emberen

 • Itt már nemcsak a szívünk, a kezünk, lábunk kell megmozduljon, hanem bele kell nyúljunk a pénztárcánkba is.

Befejezés

Mindebben Jézus erre adott nekünk példát. Őt is félholtra verték Pilátus udvarán, utána meg keresztre feszítették. Az Ő sebeit nem mosta ki senki, mi pedig az Ő sebei árán gyógyultunk meg. Ez azt is jelenti, hogy mi meg tudunk szabadulni a velünk született irgalmatlanságtól és képesek vagyunk meglátni a nyomorúságot, szükséget, lehet együttérzés szívünk, segítésre mozduló kezünk, lábunk, lehetünk gyógyító eszközök Isten kezében.

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” Máté 5,7

Megosztás

Az igazi érték

Mt 13:44-46

Isten országáról, királyságáról hallottunk az elmúlt vasárnap is, annak növekedéséről;

-ha valaki úgymond megnyeri Isten országát, a mustár mag el lesz vetve benne, ha nem növekedik benne, ha nem lesz ez mindennél nagyobb életében: meg kell, vagy meg lehet kérdőjelezni: milyen mag lett elvetve benne!

Az Úr Jézus példázatokban tanította a népet, a sokaságot, majd tovább folytatta a tanítványok tanítását, – ez a két példázat amelyről most van szó, ebből a második tanításból való, és Isten országáról szól, annak értékéről.

Ha megfigyeltük itt úgy mutatja be az Úr Jézus mint valami, amit az ember megszerezhet,  megvásárolhat, valami amivel az ember rendelkezhet, a tulajdonában lehet. Ezek szerint ebben a két példázatban gondolhatunk pontosabban a polgárjogra ebbe az országba, amit meg lehet szerezni, vagy más szóval gondolhatunk az üdvösségre, …

Tehát itt bemutatja az Úr Jézus az Ő országának az értékét és még más jellemzőit is.

1. Az első amit megemlítek az hogy el van rejtve, – nem mindenki látja meg, – aki megtalálta az ott dolgozott … a jövője érdekében munkálkodott, azért hogy valaki megtalálja Isten országát, kell hogy munkálkodjon, tegyen valamit a jövője érdekében. Aki keres az talál… mondta az Úr Jézus, (délelőtt hallottuk: áldozat árán lehet meggyőződni, utána járni)

– azok akik nem gondolnak a jövőre, nem gondolnak a halál utáni életre, az örökkévalóságra, nem látják, azok nem találják meg a kincset … mondhatjuk azt is hogy nem érdekli őket,

Itt jön egy aktuális üzenet a mi részünkre, akik már megtaláltuk: mit teszünk mi annak érdekében hogy akik nem tudnak a kincs létezéséről, nem tudnak az örök életről, az üdvösségről, nem látják azt, tudomást vegyenek róla?

Ez a mi feladatunk! – meg gondolkoznak látva a mi életünket? – megkívánják azt ami nekünk van? Vagy, van nekünk valami több mint nekik? Nem rejtettük el azt amit kaptunk?

Napjainkban vannak olyan szolgáltatások amelyek felhívják a figyelmet valamire ami van, ami megszerezhető, ami szükséges az embernek, ez a mi feladatunk a szellemi dolgokkal, az örökkévaló dolgokkal kapcsolatosan.

2. Egy másik igazság, valóság, Isten országával, az üdvösséggel kapcsolatosan: annak az értéke,

Figyeljük meg: amikor az ember megtalálja elmegy és mindenét eladja érte. Az ember üdvössége, örök élete mindennél többet ér, ezt leginkább akkor értjük meg mikor megtaláljuk, (délelőtt hallottuk: felét sem mondták el nekem… nem kevesebbet mint mindent oda kell adni érte,

Oda adtál te mindent érte? Lemondtál mindenről érte? – a tanítványok ott hagytak mindent …

– Pál ap. kárnak és szemétnek ítél mindent,

– Mária a jobb részt választotta,

– Mózes, róla azt olvassuk: Zsid 11:26 Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.

Van negatív példa is: a gazdag ifjú példázata, mindent oda kellett volna adjon, ha nem akkor nincs a kincs, nem kapta meg.

Tehát Isten országának értéke mindent felülhalad, mindennél több;

A kincseknek, a drága gyöngyöknek szokott lenni utánzata is, annak is megkérik az árát, de az kevesebb mint a valódi ára,  sőt lehet alkudni is,

– így az igazgyöngynek az üdvösségnek is kínálják a másolatát, pl. a vallásosság, jó tettek, szabályok betartása által nyert tekintély, ezeknek is ára van, de mind hamisítványok, nem biztosítják az üdvösséget annak aki ezt veszi meg,

Ha találtál valamit, de nem kellett mindent odaadj érte, jól vizsgáld meg, lehet nem az igazi drága gyöngy az.

3. Vannak szabályok az igazi kincs megszerzésének: – nem ragadhatta meg az aki megtalálta, … hanem meg kellett vegye a mezőt,

Így van ez lelki értelemben is, az üdvösséggel kapcsolatosan: vannak szabályok, nem csinálhat mindenki magának szabályt, ahogy neki teszik. Sajnos vannak sokan akik ezt teszik.

Isten felkínálja az üdvösséget, az örök életet, az Úr Jézus áldozata érdemében, az árát Ő fizette meg, de aki megtalálja, meg akarja szerezni, megvenni, mindenét oda kell adnia érte.

Ez egy szabály Pál ap. is azt mondta: Fil 3:7-8 De amelyek nekem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt annak felette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

4. Gyorsan kellett cselekedni, mert a drága gyöngyöt más is megvehette míg az első megtaláló gondolkodik, bizonytalankodik; ma ha az Ő szavát halljátok meg ne keményítsétek a ti szívetek …, nincs biztosítva az idő, gyorsan kell cselekedni.

A kincset valaki el kellett ássa, a drágagyöngyöt valami meg kellett termelje, és sokba került neki,

– a mi kincsünk, üdvösségünk is sokba került Valakinek, …

Értékeljük mi? Mit teszünk mi? Mit teszel te ezért a kincsért?

Ha nagyra értékeled, meglátszik abból miről mondasz le Krisztusért? Mit vállalsz érte? Néha túl sok egy kis dolgot megtenni Krisztusért, a gyülekezetért, a lelkek megmentéséért.

Gondolkozz: rendben van ez így? Vagy: Miről beszél ez?

Hallunk hithősökről, napjainkból, vagy a múltból, ezek az emberek nagyra értékelték azt amit találtak, így kellene mi is tegyünk. Isten országa csak így fog növekedni életedben, csak így leszel részese annak, ha igazi értékén értékeled azt, ha mindent odaadsz érte, semmi sem drága neked, úgy ahogy Pál apostol mondta: még az én életem sem drága nekem…

Segítsen az Úr erre, hogy így értékeljük …, és eszközök legyünk annak érdekében hogy mások is megtalálják azt.

Megosztás

Kérdések az önvizsgálathoz

ISTEN MÉRLEGÉN

Dán 5:22 És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad.

Dán 5:23 Sőt felemelkedtél az egek Ura ellen, …, és az ezüst- és arany-, ércz-, vas-, fa- és kőisteneket dícséréd, …, az Istent pedig, a kinek kezében van a te lelked, és előtte minden te útad, nem dicsőítetted.

   Az ember életében többször is, de legalább egyszer, megtörténik a megméretés. Különböző alkalmakkor az ember kiértékeli mit valósított meg, mit szalasztott el, esetleg ha még van lehetőség mit lehet helyrehozni, kijavítani.

    Egy utolsó megméretés mindenki életében lesz, amikor mindenért amit tettünk, vagy nem tettünk, számot kell adni. Sajnos akkor már nem lesz lehetőség a helyzet javítására, mindenki megkapja méltó jutalmát.

    Hogy a szomorú eredményt elkerüljük, csak egyetlen lehetőség van: önként odatenni életünk Isten mérlegére, az Ige mérlegére, addig míg itt a földön élünk.

A királynak is megméretett az élete, és egy összetett, komplex bűne került előtérbe:

       De te nem aláztad meg magad,

       A menny Ura fölé helyezted magad,

       Bálványokat dicsőítettél,

Nagyon sok bűnnel kísértheti meg a gonosz az embert, lehet, hogy mind visszavezethető erre a háromra.

Nézzük meg egyenként, vizsgáljuk meg életünkben azt a folyamatot amikor bűnt cselekszünk:

    Nem alázta meg magát.

       Mi fejet hajtunk Isten előtt?

       Elfogadjuk azt amit Ő mond?

       Elismerjük, hogy neki igaza, és joga van? vagy:

       Isten fölé emeljük magunkat?

    A király elvette azt ami Istené, ami Istent illette meg, felülbírálta Istent, a jogát, a tulajdonát, a hatalmát, ez által is Isten fölé emelte magát.

       A bálványokat dicsőítette Isten helyett.

    Mi is mindig választás előtt állunk, te is:

       Kit dicsőítünk?

       Ki a fenséges, a fontos, az első életünkben, életedben?

Válaszold meg te is ezeket a kérdéseket, és állj a válasznak megfelelően Isten elé.

Megosztás

Ha megengeded…

Ha megengeded, hogy a mások bírálata ellopja egyéniséged, alkotóképességed, megakadályoz küldetésed betöltésében.

Megosztás