Feltámadás

írta Nagy Géza

Van feltámadás?

Valóban feltámadt Jézus Krisztus?

Bizonyítható Jézus Krisztus feltámadása?


Az emberiség történelme alatt, voltak emberek akik többé-kevésbé befolyásolták az egész emberiség életét, de olyan kiemelkedő személy mint Jézus Krisztus, nem volt senki.

Rövid, kb. 33 év alatt, amelyből nyilvános tevékenység csak kb. 3 év volt, olyan tanításokat, élet példát hagyott, amely radikálisan megváltoztatta az ember életét, és amit tanított az túlmutat az emberi életen.

Magáról nyíltan vallotta, hogy Isten Fia, Istennel egyenlő, ő az ember Megváltója, de azt is, hogy az ember felelős tetteiért, és a vele szembe tanúsított magatartásért. Tanította azt, hogy lesz egy utolsó ítélet, és van örök élet, Istennel, és van örök gyötrelem, örök kárhozat.

Tanítását, élet példáját, isteni mivoltát, halálával és feltámadásával pecsételte meg.

Az elmúlt 2 évezred alatt, az emberek egy része ádáz ellensége volt, mert azt amit tanított, nem akarták élni, a következményektől pedig féltek. Az egyetlen megoldás amit láttak: bebizonyítani, hogy ez a tanítás nem igaz, nem állja meg a helyét, sőt megkérdőjelezni a tanító személyét is.

Az egész tanítást, a feltámadás pecsételi meg, ha ezt sikerül letagadni, bebizonyítani, hogy nem történt meg, akkor az egész tanítás érvényét veszítené.

A feltámadás, a történelem egyik legjobban bizonyított eseménye, amelyet híres történészek, jog tudósok vizsgáltak meg, és eléggé bizonyítottnak találtak, ahhoz, hogy hitelre méltónak nyilvánítsák ki. Sőt voltak tagadói, akik a bizonyítékokat vizsgálva, meggyőződtek az események valódiságáról, és maguk is hívőkké lettek.

Szeretnék néhány érvet megtárgyalni, amelyeket a feltámadás tagadói hangoztatnak, próbálják ezekkel lelkiismeretüket megnyugtatni, de egy őszinte tudakozó előtt világos ezen érvek semmis volta.

1. Egyesek azt mondják, Jézus Krisztus nem is halt meg, csak elájult. Majd a sír hűvösében magához tért, kijött onnan. Nos ezt az érvet nem lehet elfogadni, mert tudott az, hogy a római katonák, gyakorlottak voltak a gyilkolásban, így annak megállapításában, hogy valaki halott, ők állapítják meg, hogy Jézus meghalt, nem törik meg a lábszárait, mint a másik két keresztre feszített embernek, így egy prófécia teljesedik be, de mégis megszúrják lándzsával az oldalát, ahonnan víz és vér jön ki. Ez annak a halálnak a jele, amit lehet akkor még nem tudtak, amit népiesen úgy neveznek: ¨meghasadt a szíve¨, a vérben kicsapódik, külön válik a hemoglobin a vér plazmától. Ez a halál mérhetetlen nagy lelki szenvedésnek a következménye, amin Jézus átment, hogy a mi bűneinket viselve, az Atya elfordult tőle. Mutatja ez azt is milyen súlyos következménye van a bűnnek, és milyen szörnyű az amikor Isten elfordul az embertől. Ezeknek tudása kizár minden kételyt, hogy Jézus nem volt halott. Aztán a temetési módszer is lehetetlenné tette volna ezt, ugyanis be volt tekerve a holttest gyolcsba, és mintegy 32,7 kg balzsammal bekenve.

2. Mások szerint, eltévesztették a sírt. Kik? A tanítványok? A római katonák? A zsidó vezetők, papok? Ezek mind? És senki nem jött erre rá, a következő évek alatt sem, hogy bemutatták volna a népnek, a meghalt Jézust, és ezzel végleg lezárták volna az ügyet? Világos, hogy ez az érv sem állja meg a helyét.

3. Ellopták, vagy elköltöztették a holtestet. Kik? A tanítványok meg voltak bénulva a félelemtől, elmenekültek, elrejtőztek. A rómaiak? ők őrizték a lepecsételt sírt, hogy senki hozzá ne nyúlhasson. A papok? Bárki is lehetett volna, a tanítványok bizonyságtevése után, előhozhatták volna, vagy megmutathatták volna, hogy mindent lezárjanak, de ezt nem tudták megtenni, mert nem ez történt.

Ezek, és bármilyen más érv ellen, amit az Isten tagadói felhoznak, szólnak, azok a bizonyítékok, amelyek a történelem folyamán összegyűltek, és amelyeket ma is megtapasztalnak azok akik hisznek Jézus Krisztusban. Gondoljunk csak arra mennyit szenvedtek a keresztyének, végig kitartva hitük, és bizonyságtételük mellett, hogyan haltak meg, egy pillanatig sem bánva, sajnálva azt amit itt veszítettek, azért amit megnyertek. És minden szenvedés között, senki, még elvétve sem ejtett ki egy kételyt ébresztő kijelentést sem, a feltámadással kapcsolatosan.

Láthatjuk ma is a megváltozott életeket, mint élő bizonyítékokat, hogy Jézus Krisztus feltámadt, bizonyítva ezzel, hogy ő Isten Fia, a világ megváltója, hogy az amit tanított, az ma is érvényes.

Gondolkozz el ezeken a dolgokon, a feltámadás tényének nagy hordereje van, kihat nemcsak erre az életre, hanem az örökkévalóságra is, érdemes, és kell vele foglalkozni, és eldönteni állásfoglalásodat.

Csak két lehetőség van:

  • Vele, mellette, elhinni és az élettel bizonyítani,
  • Vagy közömbös maradni, semmit nem tenni, vagy éppen ellene mondani.

Sokan voltak akik a második álláspontot választották, csak haláluk előtt döbbentek rá tévedésükre, amikor már késő volt, ezért vizsgáld meg őszintén, idejében a tényeket, és hozz még ma egy helyes döntést.

Jézus Krisztus feltámadt!

Megosztás

Comments are closed