Oszlop Isten templomában

Gal 2:9 És amikor Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez.

Jel 3:12 Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

Az igehirdetés célja az hogy:

legyünk oszlopos tagjai a gyülekezetnek,

– ismerjük fel megbízatásunk és teljesítsük azt, és

– egy napon legyünk oszlopok Isten mennyei templomában!

Sok kérdés tevődik fel, önvizsgálati kérdések, válaszoljunk !

Az oszloppal sűrűn találkozunk a Bibliában, csaknem 151-szer van írva róla, különösen az Ó Szövetségben, 146-szor fordul elő.

Milyen céllal építettek, vagy állítottak oszlopot?

– olvasunk felhő oszlopról, tűz oszlopról, ezeket Isten állította, így vezette népét,

– olvasunk emlék oszlopról, ezeket különböző személyek állították, emlékeztetőül egy eseményre, vagy saját magukra,

– olvasunk tartó oszlopokról, például a Sámson történetében,

– olyan oszlopról pedig amelynek semmi célja ne legyen, csak önmagáért legyen, nem olvasunk.

Ha megfigyeljük, Isten mindenkit oszloppá akar tenni, “aki győz”, és mindenki kell győzzön! Tehát mindenki oszlop lesz aki győz.

Az oszlop nem egy passzív jelenlétre utal, hanem egy jelkép, úgy mint Jakab, Kéfás és János voltak, akikről a galata levélben olvastunk, úgy tekintettek rájuk … , alapos tagjai voltak a gyülekezetnek,

Hiszem azt, hogy sok más oszlopos tag volt még ott.

Mikor az üldöztetés támadt, sokan elszéledtek, de tovább folytatták munkájukat, hirdették az evangéliumot bárhova mentek, szerintem ők is oszlopok voltak a maguk helyén. Nem voltak apostolok, de személyes evangelizációt végeztek.

Nem minden oszlop látszik, vannak rejtett oszlopok is csak akkor találod meg őket ha keresed, de akkor amikor szükség van rájuk, akkor kitűnnek, ott vannak.

Tehát nemcsak azok oszlopok akik látszanak, akik vezetők, akik elől járnak, azok is oszlopok akik rejtve hordják a terhet, pl. ha adakozni kell, ha javításokat kell elvégezni, ott vannak ők, ha takarítani kell, ha főzni kell egy rendezvényre, ha villanyszerelést kell végezni, ott vannak ők, és sorolhatnánk tovább.

Azok is oszlopok a maguk helyén, akik bizonyságot tesznek, tanúskodnak Jézus Krisztusról a személyes evangelizációban, és ez is nagyon fontos!

Milyen jó az, milyen biztonságot ad az, ha ember kell, van aki oda álljon és végezze a tennivalót.

Vagy te egy ilyen ember a gyülekezetben?

Milyen megbízatásod van az Úrtól?

És tudod ezt alázatosan végezni?

Nézzük meg az oszlop feladatait, először is:

 1. Az oszlop terhet kellett tartson,

– emlékezzünk: Sámson élete végén, a két oszlopot mozgatta meg, amelyek az épületet tartották és összedőlt az épület, – ez az oszlop elsődleges célja, terhet tartani, terhet hordozni, de lelki értelemben is igaz ez,

– Jakab, Kéfás és János vitték a terhet a jeruzsálemi gyülekezetben, a többiekkel együtt,

– Istennek szüksége van a gyülekezetben emberekre, férfiakra és nőkre, fiatalokra és idősekre, akik hordozzák a terhet,

– nemcsak hallgatók, nemcsak fogyasztók kell legyenek a tagok, hanem teher tartók, teher hordozók.

– ha mindenki, másvalakire vár, nem lesz előhaladás,

– de az is igaz ha valaki terhet hordoz, tesz valamit, ezért néha kritika is éri, mert néha akad olyan is, aki nem tesz semmit csak bírálja azt aki tesz,

Te milyen tag vagy? Aki terhet hordozol, vagy aki kritizálsz?

Lehet rád számítani?

Isten számíthat rád az emberek megmentésében?

Az aki dolgozik, tévedhet, hibázhat, ezt lehet kritizálni, vagy lehet építő módon helyre igazítani.

Te hogy teszel?

 1. Az oszlop csendben rendíthetetlenül áll a neki rendelt helyen,

– egy nagyon fontos jellemzője az oszlopnak, nem lehet ide-oda tolni, megbízatása van, attól aki oda állította, és végzi feladatát.

Ilyen vagy te?

Vagy ide-oda fújj a szél, a tanítások szele, vagy az emberek véleménye?

Ki állított oda ahol vagy, felismerted?

 1. Az oszlop függőleges kapcsolatot tart,

– az oszlopnak fontos célja van, összeköti a lentit a fentivel, lelki értelemben a földi embert kapcsolatba hozza Istennel.

Te általad valaki közelebb jutott Istenhez, valaki megismerte Istent rajtad keresztül?

Közel vagy te az emberekhez és Istenhez?

 1. Az oszlop jelenléte biztonságot ad,

– ha látod nyugodt vagy, nem fog rád omolni a tető, a balkon,

A te jelenléted ahol vagy, mit sugall az embereknek?

Amikor téged látnak, tudják azt, hogy jó helyen vannak, mert ott vagy te is?

Végül is nem te vagy a fontos, felismerik az emberek, hogy Isten ott van veled, Ő a fontos?

 1. Az oszlop lehet emlékoszlop is, valamire emlékeztet, vagy valakire mutat,

Voltak akik maguknak állítottak emlékoszlopot, (Absolon), máskor az oszlop egy eseményre kellett emlékeztesse az egyént, vagy a népet,

A hívő ember feladata: Istenre mutatni, felfelé mutatni, Jézus Krisztust bemutatni az embereknek!

Te kire mutatsz?

Mit jegyeznek meg az emberek miután melletted elmentek, melletted éltek, veled találkoztak?

Mondják: ez Istennek szent embere?

Vagy azt mondják: ez is komolytalan? Csak látszat hívő? Csak beszél?

És miattad, azt mondják: minden hívő ilyen?

Az oszlopok sorsa érdekes:

 1. Néha észre sem veszik őket, elmennek mellettük, meg sem látják őket. De ők állnak rendíthetetlenül.

– mondtam néha, mert a hívő ember nem maradhat észrevétlen, nem simulhat bele, nem olvadhat bele a világba, láthatóvá kell legyen,

Tudsz ilyen hívő ember lenni?

Végezni feladatod amikor szándékosan nem vesznek észre?

Teszed feladatod, és nem vársz elismerést, nem vársz tapsot az emberektől?

– és te sem embereknek adod a dicsőséget?

 1. Az oszlopnak támaszkodnak,

– néha milyen jó, hogy van kire támaszkodni, valakitől megerősítést nyerni,

Vagy egy ilyen személy, aki másokat megerősítesz?

– lehet néha egy szó is elég, egy bátorítás,

– máskor időt, erőt igénybe vevő tettek kellenek, de te oszlop vagy,

 1. Máskor útban vannak az oszlopok,

olyan helyen vannak ahol nem szeretnénk őket látni, ki kell kerülni őket.

Néha olyat tesznek, néha olyat mondanak ami nem tetszik nekünk, utunkban vannak.

Éppen ezért néha belerúgnak, de az oszlop áll rendíthetetlenül, mert megbízatását nem attól kapta akinek útjában van.

Ismerek olyan hívő embert akit sokszor félre tettek, mintha belerúgtak volna, de ő megállt és az idő folyamán Isten igazolt mellette.

Te milyen oszlop vagy? Vállalod ezt a kellemetlen megbízatást?

A próféták is ilyen emberek voltak, Isten szavát hirdették, és sokszor nem tetszett a hallgatóknak.

Ma is vannak ilyen igehirdetők, aki nem emberek tetszését keresik, a tiszta igét hirdetik, a bűn ellen beszélnek, és ezért nem mindenkinek tetszenek.

 1. Az oszlop akkor is áll mikor feleslegesnek látszik,

aki oszlop azt a kitartás jellemzi, sok eseménynek tanúja, de nem rendül meg, tudja mi a célja, miért van ott, és akkor mikor szükség van rá teszi feladatát.

Vagy te egy ilyen oszlop, aki tudod milyen megbízatást kaptál, és teszed azt?

Egy néhány oszlop az igéből:

Gal 2,9

 • Jakab, Kéfás és János oszlopok voltak,

  • megbízható személyek voltak

  • hordozták a terheket, nem inogtak meg,

  • Isten eszközei voltak

 • Lót is oszlop lehetett volna,

Isten haragjának zúdulását akadályozhatta volna meg ( ha lett volna még 9 társa, de viselkedése miatt vejei sem hittek neki, ha azok hittek volna, mások is lettek volna, és lettek volna tízen is)

Mi hány ember megtérését szalasztottuk el?

 • Szárdíszi hívők:

Jel 3:4 De van néhány neved Szárdíszbán, azok, akik nem szennyezték be ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók rá.

– ezekre Isten feladatot is bíz: erősítsd meg a többieket.

Vagy te ilyen oszlop a gyülekezetben?

Aki nem a tömeggel haladsz, nem szennyezed be ruhádat?

Az oszlopnak üzenete van!

Mit olvasnak rólunk az emberek?

 1. Isten nevét?

 2. Isten városának nevét, a hova tartozás helyét?

 3. Krisztus új nevét? Ezt Krisztus írja rád, ezt nem lehet mint egy jelmezt felölteni,

Mit a titka hogy ezt beteljesítsd?

Az oszlopnak van látható része, és egy láthatatlan része, a fundáció, az alap, ez ad neki tartást,

Mi lehet az én és a te fundamentumod?

Az ami nem “látszik” de tartást ad?

Az Istennel való személyes kapcsolat, a titkos kamra, az ige olvasása, elmélkedés rajta és a gyönyörködés benne, az imádkozás!

“Aki győz”… mondta az Úr Jézus, János apostol pedig megmagyarázza: “és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk”

Nem az oszlop voltunkért győzünk, hanem a hitünk által győzünk, mert úgy élek mint aki hiszek.

Segítsen az Úr erre bennünket!

Megosztás

Comments are closed