A feltámadás hatásai

Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. (1Kor 15:17)

Biztos hallottuk már azoknak az embereknek a megjegyzését, akik úgy védték a feltámadás lehetetlenségét, hogy nem jött még onnan vissza senki – mármint a halálból. Vajon, biztos, hogy nem?

A Biblia egy kincsesbánya. Ha kitartással keresünk, nagyszerű és lelkesítő drágagyöngyöket találunk benne. Íme 10 érték, amit Krisztus feltámadásának köszönhetünk.

  1. Olyan Megváltónk van, aki többé nem hal meg – „Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta” – Róm 6:9
  2. Megtérésünk lehetősége – „A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek.” ApCsel 5: 30-31
  3. Az új élet kibontakozása – „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.”
  1. A bűnbocsánat valósága- „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.” 1Kor 15:17
  1. A Szentlélek ajándéka – „Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.” ApCsel 2: 32-33
  1. Végleges felmentés minden vád alól – „Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk.” Róm 8: 34
  1. Jézussal személyes közösség és védelem – „és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt 28: 20
  1. Az eljövendő igazságszolgáltatás bizonyossága – „Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.” ApCsel 17:31
  1. Megmenekülés Isten haragjától (pokol) – „és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.” 1Thessz 1: 10
  1. A mi feltámadásunk a halálból – „Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.” 2Kor 4: 14, Róm 6:4, 1Kor 6:14

Kérlek engedd, kedves olvasó, hogy Isten szava megérintsen ezen az ünnepen. Az első feltámadás azt üzeni, hogy lesz második is. Többé nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. Az élet fénye legyőzte a halál sötétjét. Hidd el! Fogadd el! Bízd rá magad!

Megosztás

Comments are closed