Megbocsátani?

Megbocsátani? Miért? Mikor?

Mk 11:25 -ben ezt olvassuk:

És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.

A megbocsátás fogalma nagyon ismerős a keresztyén világ előtt, hisz az Úr Jézus által tanított imádságból ismerjük a kérést: „és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk …”

Jól tudjuk és készek vagyunk megbocsátani testvérünknek, embertársunknak:

  • ha jön, megalázkodik, beismeri vétkezett ellenünk, beismeri megbántott bennünket, nem jól szólt, nem úgy kellett volna beszéljen, stb.

A fenti Ige új dimenzióba, megvilágításba helyezi ezt a kérdést, a megbocsátás parancsát, olvassuk el még egyszer figyelmesen:

„amikor megálltok imádkozni …”

  • nem amikor jön az aki megbántott, bocsánatot kérni,
  • nem akkor amikor megalázkodik, porba hull előtted,

hanem akkor is ha ő még nem döntötte ezt el, nem így gondolkozik, nem látta meg hibáját, vagy talán nem is akarja meglátni,

de te akarsz imádkozni, meg kell bocsátanod neki,

nem elfelejti a sérelmet, nem elkendőzni, nem nem gondolni rá most, (hogy majd alkalom adtán elő lehessen venni, gondolva azt: lesz még alkalom elrendezni, megleckéztetni, …)

hanem most, végérvényesen meg kell bocsátanod!

  • Ha te megbocsátasz, te szabad leszel, hogy ő is felszabaduljon, ő is meg kell tegye a maga részét, vagyis bocsánatot kérjen, de ezt nem te kell számon kérjed tőle, hagyd az igazságosan itélőre.
  • Lehet talán épp te vagy az aki bocsánatot kell kérjél, ne halaszd, rendezd ügyedet, mert aki majd számon kéri Isten az, lehet testvéred már megbocsátott, felszabadult, de te is fel kell szabadulj, a te számládról is le kell törölni a bűnt.

A megbocsátani kész lelkületet, az erőt hozzá, Isten már megadta, másképp nem kérte volna ezt tőlünk, hogy bocsássunk meg,

  • a mi feladatunk most már tenni ezt, lehet néha úgy tűnik nagyon nehéz ez, de gondolj arra te milyen megbocsátást kaptál, nem érdemelted meg, de minden bűnödet megbocsátotta Isten.

Ennek a fényében élj,

  • bocsáss meg,
  • mondj le önérzetedről, vélt jogaidról,
  • sértődésedről

és így te is bocsánatot nyersz,  felszabadulsz, imádkozhatsz.

Megosztás

Comments are closed