Jézus Krisztus a Szentlélek és az Ige

Fiatal keresztyén voltam még, amikor azt hallottam, hogy mi hívők a Szentlélek iskolájába járunk. Tetszett a megfogalmazás és motivált is a dolog. Aztán megértettem, hogy ebben az iskolában maga a Lélek a tanító, a tananyag Krisztus, a tankönyv pedig a Biblia. Erről elmélkedve szeretném megosztani olvasóimmal gondolataimat.

A Szentlélek a tanítónk: „… de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne.” (1Jn 2,27) Természetesen nem arról van szó, hogy a gyülekezetben nincs többé szükség halandó tanítókra, vagy vezetőkre, hisz más helyen az Írás épp azt mondja, hogy maga Isten adott tanítókat és pásztorokat. János, az író inkább arról beszél, hogy a Szentlélek az újjászületett ember közvetlen tanítója. Kérnünk kell Őt, hogy vezesse gondolatainkat, majd el is kell hinnünk, hogy Ő valóban elvezet az igazságra, melyben aztán meg is kell maradnunk. Feltűnően sokszor szerepel az igében „a Lélek által” megjegyzés. Általában ez úgy fordul elő, hogy van egy felszólítás vagy egy állítás kijelentő módban, majd pedig utána a „Lélek által” kiegészítő rész. Íme néhány példa: „… hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” „… imádkozzatok a Szentlélek által.” „Az evangélium hirdetői prédikálnak… a Szentlélek által”. „A rád bízott drága kincset őrizd meg a Szentlélek által.” „… de megmosattatok, megszentelődtetek és meg is igazultatok… a mi Istenünk Lelke által.” Mi sok szép dolgot tehetünk, de jól, és Isten tetszésére csak a Szentlélek által. Csodálatos a Lélek személye, s nélkülözhetetlen jelenléte. Isten azért adta Őt, hogy segítsen nekünk. Önző, testies „játékra” nem kapható, de minden, ami a Fiút dicsőíti, ami a menyasszonyt, a gyülekezetet szépíti és szenteli abban örömmel részt vesz.

Nekünk nem szabályokat kell megtanulnunk, hanem Jézus Krisztust van kiváltságunk megismerni. Ez pedig két dolgot jelent: hogy Ő velem és bennem van! Pünkösd után a tanítványok Jézus Krisztus állandó jelenlétének a tudatában éltek. Meg voltak győződve, hogy Jézus minden helyzetben közvetlenül mellettük áll. A pünkösdi prédikációjában Péter a keresztrefeszített, meghalt és feltámadott Krisztusról beszélt. A feltámadás legegyszerübb és észszerübb jele az, hogy Jézus él! Az pedig, hogy Ő él, azt jelenti, hogy Lelke által akkor ott volt apostolaival, ma pedig mindenkori népével is. Azok a korábban félénk tanitványok soha többé nem felejtettek el hinni és komolyan venni Jézus igéretét, hogy ő –bár test szerint nincs többé a földön, mégis velük van minden nap. Csodálom Pétert, ahogyan „adja” az Ékes-kapu sántájának Jézust:aranyom és ezüstöm nincs, de amim van azt adom neked…” És ezt olyan természetességgel mondja, amilyent még ez a világ nem hallott halandó ember szájából. Ezt megtenni, ilyen szent egyszerűséggel csak az képes, aki tudja, hogy Jézus mellette áll. Isten drága népe, ne feledd, hogy Megváltó urad veled akar lenni. Örülj ennek! Légy erre felkészülve! Élj ennek tudatában és használd ki ennek áldását!

A kincs másik fele, hogy Jézus bennem van. Ez pedig azt jelenti, hogy a Szentlélek formál engem a Krisztussal való jellembeli hasonlóságra. Maga a Lélek vitathatatlan jelenléte és feltartozhatatlan munkálkodása tette hitelessé akkor a tanítványokban, most pedig mibennünk ezt a folyamatot. „Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” 2Kor 3,18. Csak ha Jézust tanuljuk, formálódunk át az ő képére. Csak ha vele járunk, leszünk hozzá hasonlóak. Amikor „halálba adjuk” régi önmagunkat vesszük át az Ő indulatát. A Szentlélek elégedetten örül, amikor a hívők az Úr Jézushoz hasonlítanak.

A tankönyv a Biblia: Amikor a Lélek személye és megnyilvánulása úgy kerül előtérbe, hogy ez az írott igét háttérbe szorítja, akkor ez a helyzet nincs összhangban Jézus Krisztus tanításával. A Lélek ugyanis az Írást használja. A keresztyén gyülekezet az apostolok és a próféták alapjára épült rá. Ez az alap pedig nem más, mint az írott és a testté lett Ige. Krisztus egyháza vallja, hogy a bibliai írók isteni ihletettség alatt a Szentlélek sugallatára papírra vetették a revelációt. Jézus azt mondja a Lélekről, hogy ő nem önmagától (!) szól, hanem azt mondja, amit hall, mert a Jézuséból merít, (Jn 16, 13-14) és hogy „ő eszetekbe juttatja azt, amit én mondtam nektek” (Jn 14,26). A Lélek csak úgy képes ma eszünkbe juttatni azt „amit én (Jézus) mondtam nektek” és „a Jézuséból merít”-ve hozzánk szólni, ha felismerjük a teljes Írás abszolút tekintélyét, objektivitását és elfogadjuk tévedhetetlenségét. Ezért nyugodt lehetek afelől, hogy az az igehirdetés, amely az Írásból táplálkozik azt az igét adja nekem, ami egyben a Lélek friss beszéde. Ha rendszeresen élünk Isten ige-kenyerével, akkor fog a Lélek, mint jó tanító segíteni alkalmazni azt a döntő helyzetekben Isten örömére, mások és a magunk javára.

Járjunk Lélek szerint, higgyünk Jézus Krisztusban és engedelmeskedjünk az Írásnak!

Megosztás

Ha nincs akkor …

Ha nincs, akkor nem feltétlen van szükségem rá, pedig kellene…

Ha megkérdezem az embereket, hogy mire van a legjobban szükségük, azt válaszolják: PÉNZRE!

Hogyan jutsz sok pénzhez?  

Választasz egy jó karriert, keresel egy biztató munkahelyet és sokat dolgozol.

 • egy élő eset: lefizetsz egy JÓ munkahelyet (mint hivő) és egy idő után levizsgáztatnak hogy megfelelsz-e a tisztségnek. Ekkor (mint hívő) imádkozol: “Uram, légy segítségemre a vizsgán !” 

És az Úr válaszol: Mikorlefizetted” a munkahelyed, nem kérdeztél meg…most tartsd meg úgy, ahogy megszerezted !

HA NINCS (egy munkahely az Úrtól) akkor NEM KELL minden áron !

 • más élő eset: „leasingelt” autót vezetni és banki kölcsönnel vett házban lakni.

Nem gyűjtöttem pénzt kocsira, nem tettem félre pénzt, hogy házat vegyek, de KELL- AKAROM az új kocsit és a nagy házat: úgy mint az autós reklámban.

Az Urat nem kérdezem meg, mert nem „fárasztom” ilyen apróságokkal, én úgy is AKAROM!

Belemegyek nagy százalékos ELADÓSODÁSBA és így veszélyesen kiszolgáltatott vagyok.

Lehet, hogy minden jól sikerül de ha egy PRÓBA ér? Ha elvesztem munkahelyem vagy beteg leszek?

Kitől kérek segítséget? Ilyenkor „fáraszthatom” az Urat, hogy adjon megoldást az ÉN rossz döntésemre?

És ha az Úr nem segít kire haragszok, az Úrra vagy magamra? 

HA NINCS (lehetőségem mindezekre) akkor NEM KELL minden áron !

 • egy USA-beli hívő pénzügyi szakember egy interjúban azt ajánlotta, hogy a hívők sürgősen szabaduljanak meg – törlesszék a hiteleiket, mert a pénzügyi/banki válság és a gazdasági válság sok hívőnek a szellemi életét veszélyezteti!!!

Ez is egy figyelmeztetés, mint sok más… a híradókban hallhattuk a figyelmeztetést, hogy a téli útviszonyokban csak az induljon útnak, akinek NAGYON MUSZÁJ !

Ha mégis elindul, legyen tele az üzemanyag tartály, meleg takaró, telefon feltöltve, hólánc, lapát…

Ezekben a bizonytalan időkben lenne itt az ideje „a szőlő ültetésnek és a ház építésnek” ?

Vigyázzunk, nehogy túl nagy árat fizessünk érte…!

Keressük együtt az ÚR AKARATÁT ! „Ha az ÚR akarja és élünk” ÁLDÁSÁT FOGJA ADNI ÉLETÜNKRE ÉS MUNKÁNKRA !

Megosztás

Mi lesz ha nem lesz?

Olvastam egyszer egy meséskönyvet ami kicsi állatok életérél szólt, akikkel egy nap nagy szörnyűség történt. Az egyik reggel arra ébredtek, hogy a világ összes színének nyoma veszett. Minden fekete-fehérben mutatkozott. A gyönyörű virágok,az erdő fái mind mind fekete és fehér volt, és ami a legszörnyűbb, az volt hogy még a szivárványnak is csak fakó fekete, szürke és fehér színe volt.

A mese közepe felé kiderül, hogy ennek a színlopásnak a felelőse a vakond. Ellopta a világ színeit mert bántották a szemét és így nem bírt kijönni a fényességre. Aztán a kicsi állatok elmentek Ormányoshoz,a vakondhoz és megajándékozták egy HATALMAS napszemüveggel. Fel is próbálta a szemüveget és mivel így már nem zavarta a fény a szemét nagyra ki tudta nyitni. Nagyon elérzékenyült és örült mert ilyen szépet még senki nem tett vele. Akkor Ormányos szíve mind nagyobb és nagyobb lett és a mellényzsebéből szökőárként törtek elő a színek amelyek felhatoltak az égig és egy gyönyörű szivárványt festettek.

Elgondolkoztam miután elolvastam ezt a mesét és az jutott eszembe, hogy mi lesz ha már nem lesz a világon szeretet, nem lesz ölelés vagy mosoly.

Mi lesz ha eltűnnek az élet „színei” miattunk?

Mi lesz ha nem is vesszük észre ahogy az élet értékének a színe elhalványul mellettünk? És akkor az jutott eszembe hogy nem az a megoldás, hogy elkezdjük a társadalmat vádolni, vagy a „világi” embereket, hanem először saját magunkat kell megvizsgáljuk és rájöjjünk, hogy milyen nagy ereje van a KEDVES BESZÉD-nek, a SZOLGÁLAT-nak, a JÓSZIVŰSÉGNEK és a MEGBOCSÁJTÁSNAK. Ha az erdő állatai feltudták fedezni azt hogy ezeknek milyen fontos szerepük van az életben akkor mi miért ne tudnánk.

A múlt vasárnap a vasárnapiskolába a kedves beszédről volt szó és amikor az egyik gyerekre többször is rá kellett szóljak akkor vettem észre igazán hogy milyen nehéz is mindig kedvesen beszélni és talán egy jelentéktelen dolognak tűnik mégis milyen fontos.

Ha csak megbántunk valakit azzal hogy nem beszélünk kedvesen vele már elloptunk egy kis színt az ő életéből mert ettől ő elszomorodik. Akkor mi lesz ha már nem lesz semmi szín az életében?

Ugyanígy van a szolgálattal, a jószívűséggel és főképp a megbocsájtással. Ezek mind szint adnak az ember életébe. Mert mindenkinek, nekünk is, jól esik ha valaki önzetlenül segít vagy jószívű, kedves és megbocsájt amikor megbántottuk, vagy rosszat tettünk, és ezektől a dolgoktól jobb kedvre derülünk és így automatikusan szín hatol be a mi életünkbe.

De az is biztos, hogy egyedül nem lennénk képesek ezeket megtenni, így hát megérkezett a megoldás. Egyszerűen csak bíznunk kell Istenben és abban, hogy ő tud segíteni nekünk.

Az Úr Jézus is azt szeretné ha színes és boldog lenne a mi életünk, épp ezért megbocsájtja nekünk a bűneinket és mellettünk áll hogy ne legyen olyan: ha nem lesz …

Megosztás

Baptista identitás

Baptista identitás

Nincsen egyetlen sajátos baptista hitelv sem. Ugyanis sem a hitvalló bemerítés gyakorlása, sem az egyetemes papság vallása, vagy a gyülekezeti vezetési modell, illetve az egyház és az állam szétválasztása nem egy sajátos baptista hitelv. Hiszen más keresztyén egyházfelekezetek is vallanak ezek közül több mindent. Inkább azt kell mondanunk, hogy több hitelvnek a kombinációja adja a baptista azonosságot. Mi tesz tehát egy baptistát baptistává?

 1. A Szentírás hitelessége: Mi hisszük, hogy a Biblia Isten tévedhetetlen beszéde, és hogy a Szentlélek az írott ige által tanítja meg az embert, hogy Isten akarata szerint éljen. Vissza az igéhez! Sola Scriptura! A baptisták bibliás emberek! Mások radikálisoknak nevezik őket – radix (latin-gyökér), mert az írásban gyökerezik a hitük.

 2. Krisztus Úr volta: „Jézus Krisztus az Úr!” – vallja minden baptista hívő és törekszik is megélni naponta (nemcsak Vasárnap) egyénileg és alkalmanként a közösségben. Keresztyén – krisztusi, Krisztus-követő.

 3. A hitvalló bemerítés: Az Újszövetség alapján a baptisták azt vallják, hogy keresztségben csak hitvallók részesülhetnek, tehát azok, akik képesek és készek önként és személyesen Krisztust megváltójuknak és uruknak vallani. A bemerítés a Krisztus-követés egyik fontos jele, ami vízbe bemerüléssel történik. Ez jelképezi a megtérés kettős jelentőségét: meghalni és elszakadni a bűntől, ill. feltámadni és azonosulni Krisztussal.

 4. A hívők gyülekezete: A baptisták a gyülekezet alatt a hívők összegyülekezését értik – nem pedig az épületet, az imaház. A gyülekezet a Szentlélek indíttatására, Jézus Krisztus nevében összejön imádatra (ima, ének), szolgálatra (adakozás, karitatív munka, korosztály szerinti csoportfoglalkozás) és vallástételre (igehirdetés, szabad bizonyságtétel, úrvacsora és bemerítés).

 5. A helyi gyülekezet a legfelsőbb döntési szerv: – nem a püspökség, a presbiteri tanács, a bizottság vagy a lelkipásztor, hanem a gyülekezeti tagok összessége. Az úrvacsorai tagok imádságos szívvel, lelki érettséggel a Szent Lélek vezetését keresve döntést hoznak az ige mércéjének megfelelően. Többségi szavazattal döntenek, melynek az egész gyülekezet alárendeli magát.

 6. A hívők egyetemes papsága: A baptisták a Szentírás alapján hiszik, hogy minden hívő személyesen – emberi közvetítés nélkül megszólítója Istent, hogy bűnei bocsánatát kérje. Továbbá a helyi gyülekezet minden tagja bemutathatja szolgálatát Istennek – lelki ajándékai szerint: tanítás, éneklés, evangelizálás, adminisztrációs feladat, pásztorlás, beteglátogatás, vendégfogadás, prófétálás, gyógyítás stb.

 7. A szövetségben való tömörülés: A különféle helyi baptista gyülekezetek területi, nemzeti és nemzetközi szövetségeket alkotnak, hogy kölcsönösen építsék és segítsék egymást. Az egymástól való függetlenedés helyett inkább a kölcsönös függőséget látják követendő bibliai modellnek. A szabad evangéliumi közösségek, vagy független gyülekezetek – nem azt jelentette, hogy nincs senkivel kapcsolatuk, hanem hogy a helyi gyülekezet fölött nincs nagyobb emberi, szervezeti és egyházi tekintély.

 8. Az egyház és az állam szétválasztása: Az állam feje a király, az egyházé Krisztus. A gyülekezet önfenntartó, önellátó – nem szorul állami segítségre, alkalmazottait ő fizeti. Nonkonformistáknak nevezték őket, mert kijöttek az anglikán államegyházból, melynek feje a mindenkori király /-né volt.

 9. Missziós lelkület: A baptisták ma is engedelmeskednek a jézusi misszióparancsnak. „menjetek el és hirdessétek az evangéliumot minden népnek…” Hisszük, hogy minden baptista feladata, hogy hitét megossza másokkal – minden baptista egy misszionárius. William Carrey – a modern külmisszió atyja baptista volt. Kornya Mihály 10000-nél több embert merített be. Az Isten szeretetének jó hírével együtt, a baptisták végeznek szociális és karitatív munkákat, oktatási és egészségügyi programokat, és határozottan védelmezik az igazságügyet és a világbékét.

 10. A lelkiismeret és vallásszabadság védelmezése: A történelem folyamán sokan szenvedtek és haltak meg hitnézetük miatt –mert nem volt vallási tolerancia. A baptisták az elsők között szálltak síkra a lelkiismereti és a vallási szabadság jogának védelmezéséért. Ma is tolerálják a másságot és bátorítják a hitgyakorlatok különféle megnyilvánulását.

 11. Egység a sokszínűségben: A baptista gyülekezetek istentiszteletei változatosak, ének-zene kultúrája színes – többféle nézet, stílus vagy gyakorlat van tolerálva, ha azok nem kifogásolhatók a Biblia alapján. Egység és sokszínűség egyszerre – ezt vallja. Az egység sokféleségben nyilvánul meg. A különbség pedig a harmóniában találja meg léte célját. Az egység a gyülekezeti kapcsolatokra fókuszál. A különbözőség pedig a gyülekezeti szolgálatokra. (1Kor 12, 12-26)

Megosztás

A testvéri egység

-133 Zsoltár-

Dávid nem részletezi, hogy miért jó és gyönyörűséges, hanem hívja az olvasót, hogy ő fedezze fel a testvéri egység áldásait és éltető erejét – íme, nézd, csodáld…

A testvéri egység: jó, kellemes, üdítő, nyugtató, gyógyító, áldáshordozó, életképes.

 • Az egység nem egyformaságot jelent, és nem egyhangúságot. A bibliai egység lényege: egység a sokszínűségben, és a különbözőségek a harmóniában találják meg létük célját – lásd 1Kor 12, 12-30

 • A bibliai egység természete:

egy Atyának a gyermekei – egy családhoz tartozunk.

egy Lélek éltet – Isten Szentlelke által van szellemi életünk

egy „vallásunk” van – meg-(hit)vallásunk részletei: Egy Úr, egy hit, egy bemerítés.

egy Úr követői – keresztyének, krisztusiak.

 • Jézus imádkozik a mindenkori tanítványainak egységéért (Jn 17,11-23)

– ők egyek, mert: egy név hordozói – 11. vers

az ige birtokosai – 14.v

nem e világ polgárai – 16.v.

a közöttük levő egység fejlődő és dinamikus – 20,21.v.

a Szentháromság egységét tükrözi – 22.v.

meggyőző erőt hordoz a világ számára – 23.v.

 • Az egységet ábrázoló képek: a szent olaj, kenet – 2Móz 30, 25b.-33. A főpap felszentelésére használt olaj volt. Az olaj feltartóztathatatlan terjedése – a fejtől a szakállon át, egészen a köntöse pereméig (széléig) – lásd a revideált Károli ford.

2-szer olvassuk, hogy aláfolyik, a harmat pedig leszáll.

A főtől ered az áldás, kenet és szétfolyik, eléri a széleket is – a kicsiket, az újakat, a gyengéket. Senki se maradjon ki az áldásából.

A Sion hegyére (gyülekezet) száll a frissítő harmat. Ott leszel a gyülekezetben, az istentiszteleten, hogy le ne maradj az áldás javáról?

 • Nincs szebb annál, amikor öregek és fiatalok, szegények és gazdagok együtt imádják az Urat. Nincs meggyőzőbb érv a világ számára annál, minthogy mindenféle nemzetiségű, vérmérsékletű, és kultúrájú emberek egy szívvel úrvacsoráznak. Nincs hitelesebb vallomás annál, hogy nem bűntelen emberek, szeretik Jézust és egymást, befogadják egymást, megbocsátanak egymásnak, új esélyt adnak egymásnak, bátorítják egymást.

Efezus 2, 14-18 – Jézus lerombolta az elválasztófalat. A kettőt eggyé tette. Ehhez tartsd magad!

Megosztás

Az irgalmas samaritánus

Lukács 10,25-37

Bevezetés

Az irgalmas samaritánusról szóló példázatot megelőzi egy törvénytudó farizeus kérdése aki arról faggatja Jézust, hogy mit kell cselekednie ahhoz, hogy megnyerje az örök életet. Kérdése újabb kérdéseket szül, és végül arra a kérdésre, hogy „Ki a felebarátom?” Jézus az irgalmas samaritánus példázatával felel.

 1. Az irgalmasság legjobban Istent jellemzi

Ki az irgalmas?

 • Aki érdekek nélkül segít a másikon

 • Aki nem úgy bánik a másikkal, ahogy az megérdemelni, hanem annál jobban

Kire jellemző az irgalmatlanság?

 • Elsősorban az Istentől elszakadt, tőle távol élő emberre nem-e hidegült meg az Úrral való kapcsolatunk.

 1. Milyen feltételei lehetnek az irgalmasságnak?

 • A másik ember szüksége elegendő feltétel az irgalmasság gyakorlásához

 • Nem a másik ember személye fontos, hanem a szüksége

 • Samáriai középpontba állítása: nem az ember a fontos, hanem az, hogy bajban van

 • Meg kell szabaduljak a személyválogatástól

 1. Az irgalmasság dimenziói

 • Vízszintes: célja, a másik ember segítése

 • Függőleges: oka, Isten irgalmasan könyörült rajtam

 • A szívből indul el, és kiteljesedik kézzel fogható cselekedetekben (az egész ember benne van az irgalmasság gyakorlásában)

 • Ha megmozdul a szív, de nem mozdul meg a kéz meg a láb: ez csak jó szándék

 • Ha tesz a kéz, láb, de szív nélkül: puszta, száraz kötelesség

 • Előbb mozduljon meg a szíved, de utána a kezed-lábad is, erre is akar Jézus tanítani

 • Az tud igazán irgalmasságot gyakorolni, aki ő maga is irgalomban részesült

 1. Az irgalmasság ráfizetéssel is járhat

 • Meg lehet sérülni, nagyon rá lehet fizetni, sőt még bele is lehet halni.

 • lemaradok a versenyben, tehát hátrányos is lehet számomra.

 1. Az irgalmasság jellegzetes vonásai

 1. Meglátta

 • Észre kell venni azokat, akik segítségre vannak szorulva

 • Feltekinteni a saját elfoglaltságomból

 • Ne csak saját magam körül forgolódjak

 1. Megszánta

 • Megmozdul a szív, tud időt szánni a másikra

 • A dolgok többnyire ezen a ponton dőlnek el

 • Itt kezdődik el az irgalmasság

 1. Odament

 • Nem kívülről ad okos tanácsokat

 • Nem is távolról mondott véleményt,

 • Nem gondolja azt sem, hogy ez a mások feladata.

 • Ő látta meg, és tudja, hogy neki kell odamenni és segíteni.

 1. Olajat és bort önt a sebeire

 • Nem a feleslegéből vet oda neki valamit

 • Abból ad ami számára is értékes, és jelent valamit.

 1. Beköti a sebeket

 • Az irgalmasság nem felfedi, hanem elfedi, eltakarja.

 • Ami fáj, azt be kell kötözni, hogy meggyógyuljon.

 • A bekötözés nem azt jelenti, hogy falaz a bűnnek, hanem azt, hogy segit a bűnösnek a helyreállásban, a gyógyulásban.

 1. Felteszi a saját állatára

 • Azért hozta a szamarat, hogy ő üljön rajta, és most ott ballag mellette, és még tartja is a sebesültet, hogy le ne essen róla.

 • Az irgalmasság gyakorlatához az is hozzátartozik, hogy bolondok leszünk a világ szemében, amíg a rászorulón segítünk.

 1. Pénzt ad a fogadósnak

 • Hosszú távon gondoskodik bajbajutott emberen

 • Itt már nemcsak a szívünk, a kezünk, lábunk kell megmozduljon, hanem bele kell nyúljunk a pénztárcánkba is.

Befejezés

Mindebben Jézus erre adott nekünk példát. Őt is félholtra verték Pilátus udvarán, utána meg keresztre feszítették. Az Ő sebeit nem mosta ki senki, mi pedig az Ő sebei árán gyógyultunk meg. Ez azt is jelenti, hogy mi meg tudunk szabadulni a velünk született irgalmatlanságtól és képesek vagyunk meglátni a nyomorúságot, szükséget, lehet együttérzés szívünk, segítésre mozduló kezünk, lábunk, lehetünk gyógyító eszközök Isten kezében.

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” Máté 5,7

Megosztás

Az igazi érték

Mt 13:44-46

Isten országáról, királyságáról hallottunk az elmúlt vasárnap is, annak növekedéséről;

-ha valaki úgymond megnyeri Isten országát, a mustár mag el lesz vetve benne, ha nem növekedik benne, ha nem lesz ez mindennél nagyobb életében: meg kell, vagy meg lehet kérdőjelezni: milyen mag lett elvetve benne!

Az Úr Jézus példázatokban tanította a népet, a sokaságot, majd tovább folytatta a tanítványok tanítását, – ez a két példázat amelyről most van szó, ebből a második tanításból való, és Isten országáról szól, annak értékéről.

Ha megfigyeltük itt úgy mutatja be az Úr Jézus mint valami, amit az ember megszerezhet,  megvásárolhat, valami amivel az ember rendelkezhet, a tulajdonában lehet. Ezek szerint ebben a két példázatban gondolhatunk pontosabban a polgárjogra ebbe az országba, amit meg lehet szerezni, vagy más szóval gondolhatunk az üdvösségre, …

Tehát itt bemutatja az Úr Jézus az Ő országának az értékét és még más jellemzőit is.

1. Az első amit megemlítek az hogy el van rejtve, – nem mindenki látja meg, – aki megtalálta az ott dolgozott … a jövője érdekében munkálkodott, azért hogy valaki megtalálja Isten országát, kell hogy munkálkodjon, tegyen valamit a jövője érdekében. Aki keres az talál… mondta az Úr Jézus, (délelőtt hallottuk: áldozat árán lehet meggyőződni, utána járni)

– azok akik nem gondolnak a jövőre, nem gondolnak a halál utáni életre, az örökkévalóságra, nem látják, azok nem találják meg a kincset … mondhatjuk azt is hogy nem érdekli őket,

Itt jön egy aktuális üzenet a mi részünkre, akik már megtaláltuk: mit teszünk mi annak érdekében hogy akik nem tudnak a kincs létezéséről, nem tudnak az örök életről, az üdvösségről, nem látják azt, tudomást vegyenek róla?

Ez a mi feladatunk! – meg gondolkoznak látva a mi életünket? – megkívánják azt ami nekünk van? Vagy, van nekünk valami több mint nekik? Nem rejtettük el azt amit kaptunk?

Napjainkban vannak olyan szolgáltatások amelyek felhívják a figyelmet valamire ami van, ami megszerezhető, ami szükséges az embernek, ez a mi feladatunk a szellemi dolgokkal, az örökkévaló dolgokkal kapcsolatosan.

2. Egy másik igazság, valóság, Isten országával, az üdvösséggel kapcsolatosan: annak az értéke,

Figyeljük meg: amikor az ember megtalálja elmegy és mindenét eladja érte. Az ember üdvössége, örök élete mindennél többet ér, ezt leginkább akkor értjük meg mikor megtaláljuk, (délelőtt hallottuk: felét sem mondták el nekem… nem kevesebbet mint mindent oda kell adni érte,

Oda adtál te mindent érte? Lemondtál mindenről érte? – a tanítványok ott hagytak mindent …

– Pál ap. kárnak és szemétnek ítél mindent,

– Mária a jobb részt választotta,

– Mózes, róla azt olvassuk: Zsid 11:26 Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.

Van negatív példa is: a gazdag ifjú példázata, mindent oda kellett volna adjon, ha nem akkor nincs a kincs, nem kapta meg.

Tehát Isten országának értéke mindent felülhalad, mindennél több;

A kincseknek, a drága gyöngyöknek szokott lenni utánzata is, annak is megkérik az árát, de az kevesebb mint a valódi ára,  sőt lehet alkudni is,

– így az igazgyöngynek az üdvösségnek is kínálják a másolatát, pl. a vallásosság, jó tettek, szabályok betartása által nyert tekintély, ezeknek is ára van, de mind hamisítványok, nem biztosítják az üdvösséget annak aki ezt veszi meg,

Ha találtál valamit, de nem kellett mindent odaadj érte, jól vizsgáld meg, lehet nem az igazi drága gyöngy az.

3. Vannak szabályok az igazi kincs megszerzésének: – nem ragadhatta meg az aki megtalálta, … hanem meg kellett vegye a mezőt,

Így van ez lelki értelemben is, az üdvösséggel kapcsolatosan: vannak szabályok, nem csinálhat mindenki magának szabályt, ahogy neki teszik. Sajnos vannak sokan akik ezt teszik.

Isten felkínálja az üdvösséget, az örök életet, az Úr Jézus áldozata érdemében, az árát Ő fizette meg, de aki megtalálja, meg akarja szerezni, megvenni, mindenét oda kell adnia érte.

Ez egy szabály Pál ap. is azt mondta: Fil 3:7-8 De amelyek nekem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt annak felette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

4. Gyorsan kellett cselekedni, mert a drága gyöngyöt más is megvehette míg az első megtaláló gondolkodik, bizonytalankodik; ma ha az Ő szavát halljátok meg ne keményítsétek a ti szívetek …, nincs biztosítva az idő, gyorsan kell cselekedni.

A kincset valaki el kellett ássa, a drágagyöngyöt valami meg kellett termelje, és sokba került neki,

– a mi kincsünk, üdvösségünk is sokba került Valakinek, …

Értékeljük mi? Mit teszünk mi? Mit teszel te ezért a kincsért?

Ha nagyra értékeled, meglátszik abból miről mondasz le Krisztusért? Mit vállalsz érte? Néha túl sok egy kis dolgot megtenni Krisztusért, a gyülekezetért, a lelkek megmentéséért.

Gondolkozz: rendben van ez így? Vagy: Miről beszél ez?

Hallunk hithősökről, napjainkból, vagy a múltból, ezek az emberek nagyra értékelték azt amit találtak, így kellene mi is tegyünk. Isten országa csak így fog növekedni életedben, csak így leszel részese annak, ha igazi értékén értékeled azt, ha mindent odaadsz érte, semmi sem drága neked, úgy ahogy Pál apostol mondta: még az én életem sem drága nekem…

Segítsen az Úr erre, hogy így értékeljük …, és eszközök legyünk annak érdekében hogy mások is megtalálják azt.

Megosztás

Kérdések az önvizsgálathoz

ISTEN MÉRLEGÉN

Dán 5:22 És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad.

Dán 5:23 Sőt felemelkedtél az egek Ura ellen, …, és az ezüst- és arany-, ércz-, vas-, fa- és kőisteneket dícséréd, …, az Istent pedig, a kinek kezében van a te lelked, és előtte minden te útad, nem dicsőítetted.

   Az ember életében többször is, de legalább egyszer, megtörténik a megméretés. Különböző alkalmakkor az ember kiértékeli mit valósított meg, mit szalasztott el, esetleg ha még van lehetőség mit lehet helyrehozni, kijavítani.

    Egy utolsó megméretés mindenki életében lesz, amikor mindenért amit tettünk, vagy nem tettünk, számot kell adni. Sajnos akkor már nem lesz lehetőség a helyzet javítására, mindenki megkapja méltó jutalmát.

    Hogy a szomorú eredményt elkerüljük, csak egyetlen lehetőség van: önként odatenni életünk Isten mérlegére, az Ige mérlegére, addig míg itt a földön élünk.

A királynak is megméretett az élete, és egy összetett, komplex bűne került előtérbe:

       De te nem aláztad meg magad,

       A menny Ura fölé helyezted magad,

       Bálványokat dicsőítettél,

Nagyon sok bűnnel kísértheti meg a gonosz az embert, lehet, hogy mind visszavezethető erre a háromra.

Nézzük meg egyenként, vizsgáljuk meg életünkben azt a folyamatot amikor bűnt cselekszünk:

    Nem alázta meg magát.

       Mi fejet hajtunk Isten előtt?

       Elfogadjuk azt amit Ő mond?

       Elismerjük, hogy neki igaza, és joga van? vagy:

       Isten fölé emeljük magunkat?

    A király elvette azt ami Istené, ami Istent illette meg, felülbírálta Istent, a jogát, a tulajdonát, a hatalmát, ez által is Isten fölé emelte magát.

       A bálványokat dicsőítette Isten helyett.

    Mi is mindig választás előtt állunk, te is:

       Kit dicsőítünk?

       Ki a fenséges, a fontos, az első életünkben, életedben?

Válaszold meg te is ezeket a kérdéseket, és állj a válasznak megfelelően Isten elé.

Megosztás

Ha megengeded…

Ha megengeded, hogy a mások bírálata ellopja egyéniséged, alkotóképességed, megakadályoz küldetésed betöltésében.

Megosztás